Voor veilig moederschap in Gambia

Onze doelstelling

In Serekunda, een drukke en arme stad in Gambia ligt het Bundung Maternal and Child Health Hospital. Jaarlijks komen hier ruim zevenduizend vrouwen bevallen van een kind. De moeder- en babysterfte in Gambia is door gebrek aan kennis en materiaal onnodig hoog. Al sinds 2011 zet Puur Foundation zich in om op verschillende fronten de omstandigheden in de kliniek te verbeteren. In het team van Puur Foundation zitten uitsluitend professionals die hun expertise op hun eigen vakgebied inzetten. Dat doen zij geheel vrijwillig en belangeloos. Begonnen met alleen een team van Verloskundigen, beschikken we nu ook over verpleegkundige - en laboratorium expertise, logistieke en managementervaring en communicatieskills. We zien dat de vraag naar verdere professionalisering toeneemt. De staf is ambitieus en wil het beste voor hun patiënten. Wij zien dat er nog op heel veel terreinen winst te behalen valt. We zien ook dat vanuit andere ziekenhuizen in Gambia belangstelling bestaat voor onze aanpak en trainingen. Dat motiveert ons om door te gaan, dat is onze beloning. En dat kunnen we vooral doen dankzij de steun van de vele donateurs. We staan voor veilig en respectvol moederschap in Bundung Maternal and Child Health Hospital en we starten in 2022 ook in Bwiam General Hospital. Daarmee willen wij de moeder- en kindsterfte in deze klinieken reduceren. Dat is onze missie.

Door nauwe samenwerking met de kliniek, kennisoverdracht en het stimuleren van zelfredzaamheid groeit de professionaliteit van de medewerkers en de kwaliteit van de zorg. Onze strategie om dit te bereiken bestaat uit het geven trainingen aan het personeel op alle niveau’s. Hiervoor maken we gebruik van onze eigen kennis en ervaring plus de inzet van (vak-)specialisten op diverse terreinen. Zij delen geheel vrijwillig hun kennis en ervaring met de collega’s in Gambia. Door mee te werken in de kliniek werken wij aan coaching on the job en het doorgeven van collega op collega. Samen ontwikkelen en introduceren we protocollen en geven we voorlichting en advies. We streven naar onafhankelijk en het zelfvoorzienend (train de trainer en meedenken over het genereren van inkomsten) van de ziekenhuizen. We kijken naar de mogelijkheden om te verduurzaming. Hergebruik, afval reductie en energie voorziening.

De stichting, die verbonden is aan verloskundigen praktijk Puur Vroedvrouwen, bestaat volledig uit vrijwilligers.

Delen van kennis en materialen

Wat we doen

Duurzaam hergebruik van overtollig kraammateriaal Naast het delen van onze kennis en ervaring is het zenden van kraammaterialen een belangrijk activiteit van Puur Foundation. Verloskundig centrum PUUR Vroedvrouwen in Arnhem, met wie we nauw verbonden zijn, zet zich in voor het inzamelen en bewaren van de materialen die we minimaal vier keer per jaar naar Gambia opsturen. Het gaat hierbij niet alleen om de overgebleven spullen uit kraampakketten maar ook medische hulpmiddelen en apparatuur maken deel uit van onze zendingen.

In Nederland zetten vrijwilligers zich o.a. in om middelen te verzamelen voor de kliniek. Door restanten van kraampakketten in te zamelen en te verschepen, kunnen deze, anders ongebruikte, producten in de kliniek in Gambia gebruikt worden. Vier keer per jaar gaat een zending met kraammiddelen en andere medische producten naar Gambia. Heb je zelf kraammiddelen over? Lever deze in bij Puur Vroedvrouwen op de Venlosingel.

Hoe je kunt helpen

Met kraampakketten en donaties

Puur Foundation heeft een rechtstreekse band met Verloskundigenpraktijk Puur vroedvrouwen uit Arnhem. Deze betrokkenheid zorgt voor continuïteit van onze stichting, de praktijk levert behalve vrijwillige inzet ook jaarlijks een financiële bijdrage. Daarnaast ontvangen we bijdragen vanuit donaties van particulieren en diverse kleine bedrijven. Regelmatig doen wij mee aan beurzen of evenementen voor moeders en aanstaande moeders. Daar verzamelen we kraammateriaal en verkopen kleine, zelfgemaakte producten om zo de inkomsten van Puur Foundation te vergroten. Ons streven is om de kosten zo laag mogelijk te houden, de materialen ontvangen wij als giften of we kopen spullen ter plaatse, zodat ze niet verscheept hoeven te worden. Verscheping van producten gaat voor kostprijs en voor de (tijdelijke) opslag van onze materialen betalen wij geen vergoeding. De inkomsten komen op de bankrekening van Puur Foundation en deze wordt beheerd door de Penningmeester en een kascommissie.

Wil je helpen? Bijdragen zijn van harte welkom.

Professionals met een hart

Wie we zijn

Vanuit Nederland zijn de mensen achter Puur Foundation al vier jaar actief als verloskundigen en verpleegkundigen in Gambia. Vroedvrouw Ellen (Plaschek, verloskundige) is de initiator en drijvende kracht achter een team van vrijwilligers dat ieder jaar naar Gambia reist om op locatie ondersteuning en scholing te geven. Verloskundigen praktijk Puur Vroedvrouwen in Arnhem heeft zich als partner verbonden aan de stichting. Het bestuur bestaat uit gedreven professionals die hun talenten voor Puur Foundation inzetten voor veilig moederschap in Gambia. De bestuursleden ontvangen geen beloning. Gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. Puur Foundation wordt gerund door onbetaalde vrijwilligers.

Nieuws

Blijf op de hoogte
jul 0
jul 0

Actueel verslag 2021-2022

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten (2021-2022): 2020 en 2021 waren vanwege corona uitzonderlijke jaren. Voor de stichting was het vrijwel onmogelijk om naar Gambia te reizen en trainingen te geven en gelijktijdig was de behoefte aan persoonlijke beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen groter dan ooit. Wekelijks inname van kraampakketten e.d. in Velp, Uden, Reek door diverse […]

  Lees verder
okt 0
okt 0

Bestuurswisselingen binnen Puur Foundation

Sinds 1 oktober heeft Puur Foundation een nieuw bestuurslid: Roland Werring. Mieke Plaschek, sinds 2014 voorzitter van het bestuur heeft besloten om haar functie beschikbaar te stellen. Ellen Plaschek, oprichter en bestuurslid van Puur Foundation neemt het voorzitterschap over en Roland treedt toe als gewoon bestuurslid. Roland is geen onbekende van Puur Foundation. Al enige […]

  Lees verder
okt 0
okt 0

10 jaar hulp in Gambia

8 Oktober 2011, vandaag precies 10 jaar geleden werd dit kleine ventje geboren onder begeleiding van onze vroedvrouw Ellen. Het was de eerste keer dat Ellen Gambia bezocht en deze reis legde de basis voor PUUR Foundation die zich inzet voor veilig en respectvol moederschap. Babysterfte is nog steeds onnodig hoog in Gambia. In Bundung […]

  Lees verder
aug 0
aug 0

Hartverwarmers groot succes

Augustus 2021 Superblij zijn we met de donateurs van onze hartverwarmer actie. Dankzij hen krijgen alle cliënten van Puur Vroedvrouwen bij hun eerste bezoek een hartverwarmertje als welkomsgeschenk. Dit zijn harvormige pittenzakjes van kleurrijke stoffen die in Gambia bij lokale ondernemers zijn gekocht en gemaakt door vrijwilligers. Wij bedanken onderstaande donateurs van harte voor hun bijdrage.   Bij Brechje  www.bijbrechje.nl […]

  Lees verder

Doneer

Met jouw donatie kan Puur Foundation dit verschil maken:

€ 5,- 15 baby’s krijgen bij de geboorte een steriele navelklem
€ 10,- We versturen een volle doos medische materialen naar Gambia
€ 25,- Kopen we Sekusept, een middel dat instrumenten desinfecteert en gebruiksduur verlengt
€ 50,- 25 moeders krijgen postnatale voorlichting
€ 100,- Een medewerker van het JFPH volgt een training acute verloskunde

Puur Foundation draait volledig op vrijwilligers en alle financiële steun komt dan ook rechtstreeks ten goede aan het project.

Rechtstreeks overmaken:
Op bankrekeningnummer: NL27 TRIO 0390 9735 72
Ten name van Puur Foundation, Arnhem

Belastingvrij schenken:
Puur Foundation beschikt over een ANBI-status (algemeen nut beogende instelling) waardoor je schenking aftrekbaar is van de belasting. Je giften zijn aftrekbaar als ze op jaarbasis in totaal hoger zijn dan 1% van je verzamelinkomen, tot maximaal 10% van uw verzamelinkomen.
Meer weten? Kijk dan hier.

Wordt sponsor:
Als bedrijf kun je Puur Foundation ook structureel steunen. Bijvoorbeeld via onze Gambiaanse popjes die door vrouwen in Gambia gemaakt zijn. De popjes dragen een kaartenwaaier met daarin een kaartje met gegevens van jouw bedrijf. Voor 200 euro komt jouw kaartje aan 500 popjes te hangen die worden uitgereikt aan de zwangere vrouwen van Puur Vroedvrouwen in Arnhem.
Neem hiervoor contact op met Ellen Plaschek.
Ook denken we graag met je mee over andere vormen van sponsoring, in geld of natura.

Onze sponsoren

Deze bedrijven en instellingen steunen ons