Ellen Plaschek, Eelke Berendsen, Mandy van den Broek en Be Kerkhof zijn komende week in Gambia om hun kennis en ervaring te delen met het Jammeh Foundation for Peace Hospital. Met hun werkbezoek zetten zij zich opnieuw in voor veilig moederschap in Gambia en leveren zij zo een belangrijke bijdrage aan een betere en veiliger geboortezorg.

In hun kielzog nemen ze een grote lading kraammaterialen en andere medische hulpmiddelen mee, waaronder een zeer gewenste Reflotron, een bloedanalyse apparaat waarmee belangrijke bloedwaardes gemeten kunnen worden. Onder de vier vrijwilligers, bevinden zich twee verloskundigen van Puur Vroedvrouwen: Ellen en Mandy. Zij ontwikkelden een nieuwe training over de aanpak, behandeling en voorkomen van risicovolle complicaties bij de bevalling. Vroedvrouw Ellen hierover: “Veel moeders kunnen geholpen worden door een meer individuele aanpak en zorg wanneer er risicovolle complicaties optreden. Kennis van acute verloskunde, communicatie en goede overdracht zijn hierbij essentieel. We willen dit met onze nieuwe training overbrengen”. Ellen en Mandy trainen een geselecteerde groep artsen en verloskundigen voor deze acute verloskunde training. Bijkomend doel is hen ook weer op te leiden als trainers, zodat zij collega’s, medewerkers en ook personeel van andere ziekenhuizen kunnen trainen. Op deze manier zorgt de kennisoverdracht van Puur Foundation voor dat er steeds meer mensen opgeleid worden.

Naast het theoretische gedeelte, wordt er veel praktisch geoefend. Tijdens de trainingen wordt gebruikt gemaakt van ‘ echte’ casussen, diee nagespeeld worden door Mandy, Ellen en Eelke. Met behulp van een Afrikaanse simulatiepop ( Mama Natahalie) kan een gecompliceerde bevalling nagebootst worden, waardoor er goed geoefend kan worden op verschillende acute situaties. Deze pop, een gift van Stichting Fortuna, blijft in Gambia zodat deze gebruikt kan worden voor volgende trainingen. Verder geven de vrijwilligers ook een training voor het effectief gebruik van de Reflotron en is er opnieuw aandacht voor hygienisch werken in het ziekenhuis. “de training over hygiene is speciaal afgestemd op het huishoudelijk personeel in de kliniek. “Zij worden zich hierdoor bewust van de enorme impact die hun werk heeft op het terugdringen van de sterftecijfers van moeders en kinderen” aldus Ellen. Door de trainingen af te stemmen op de specifieke situatie in Gambia en de behoefte vanuit de praktijk kunnen ze de leerstof en opgedane vaardigheden ook overdragen en inzetten in andere regionale kraamklinieken.

Het programma en de trainingen zijn mede mogelijk gemaakt door Triodos Foundation, Stichting Fortuna. Dr Weigert en de donaties van vele vrienden en bekenden.

 

Volg de avonturen van ons team op Facebook.