Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten (2021-2022):

2020 en 2021 waren vanwege corona uitzonderlijke jaren. Voor de stichting was het vrijwel onmogelijk om naar Gambia te reizen en trainingen te geven en gelijktijdig was de behoefte aan persoonlijke beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen groter dan ooit.

  • Wekelijks inname van kraampakketten e.d. in Velp, Uden, Reek door diverse vrijwilligers
  • 4x inpakken in Arnhem van verzamelde medische goederen uit Velp, Uden, Reek . Deze goederen zijn later weer verpakt in een zeecontainer vanaf locatie Elsloo.
  • 3x deelname aan Velper Sneupdagen in Velp waarbij zelfgemaakte spullen werden verkocht.
  • 3x bezoek van Be aan Gambia t.b.v. instaleren aangeleverde apparaten. En tevens werden diverse verpleegkundigen ter plaatse opgeleidt om er mee te kunnen werken.
  • Training door Ellen aan verpleegkundigen in Gambia januari 2022.
  • Produceren van hartverwarmers welke werden uitgereikt bij aannamen van nieuwe cliënten.
  • Inzamelen spullen ziekenhuizen uit Drachten en Leeuwarden zoals BP meters, computers, dopplers, weegschalen etc.
  • Ophalen diverse echo’s, onderzoektafels etc. door heel Nederland
  • 3x ophalen laboratoriummaterialen (afname buizen, infuussystemen etc.)
  • Handschoenen inzamelingsactie

De balans en staat van baten en lasten met toelichting

Download hier de staat van baten en lasten.